تا ده روز دیگر قرار است انتخابات مجلس نمایندگان در کشور برگزار شود. در کنار دیگر چالش‌ها که انتخابات پیش رو را تهدید می‌کند، یکی آن مسایل امنیت پروسه انتخابات است.


تا ده روز دیگر قرار است انتخابات مجلس نمایندگان در کشور برگزار شود. در کنار دیگر چالش‌ها که انتخابات پیش رو را تهدید می‌کند، یکی آن مسایل امنیت پروسه انتخابات است.
روز گذشته یکی از ستادهای انتخاباتی در ولایت بلخ با یک حمله انفجاری مواجه شد که در نتیجه آن یک نامزد انتخابات پارلمانی از ولایت هلمند کشته شد.
براساس گزارش‌ها بیش از ۴۱ مرکز رای دهی در ولایت بلخ به علت ناامنی مسدود است. نهادهای امنیتی در ولایت بلخ می‌گویند که امنیت پروسه انتخابات تامین است و مردم می‌توانند با خیال راحت در انتخابات پیش رو شرکت گسترده داشته باشند.
رییس دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ می‌گوید به دلیل ناامنی در ساحات ناامن، انتخابات برگزار نمی‌شود مردم از شرکت در انتخابات محروم خواهند شد. آقای هوتک رییس دفتر کمیسیون انتخابات می‌گوید که امنیت انتخابات به دوش نهاد‌های امنیتی است.
مسئول آموزشی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ، تاکید می‌‌کند که در سراسر این ولایت ۴۳۸ هزار نفر از مردان و زنان ثبت نام کرده‌‌اند که بررسی‌ها در این رابطه هم انجام شده ‌است.
وی بر این باور است که اگر در این ساحات انتخابات برگزار شود، احتمال تقلبات گسترده انتخاباتی به میان می‌آید چون نیروهای امنیتی و ناظران وجود ندارند.
مسئولان کمیسیون انتخابات در بلخ می‌گویند که ساحات ناامن به ارگان‌های امنیتی گزارش شده است و آن‌ها مسئولیت دارند که امنیت را تامین کنند.
در جدول کمیسیون انتخابات ۵۸ نفر از بلخ خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان نامزد کرده‌اند.
جلال فرامرز- خبرگزاری دید


کد خبر: 36175