وزارت خارجه هند از تشکیل تیم مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفت‌وگوها با گروه طالبان استقبال کرد.

وزارت خارجه هند از تشکیل تیم مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفت‌وگوها با گروه طالبان استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای امروز چهارشنبه(۱۳ حمل) از تشکیل هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان اسقبال کرد و آن را گام مثبت برای صلح و ثبات این کشور دانست.
در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است: «هند همواره از روندی به رهبری و مالکیت و کنترول مردم افغانستان برای تأمین صلح در (این کشور) حمایت کرده است. در این زمینه، ما تشکیل این تیم را گام مثبت می‌دانیم که منجر به یک افغانستان صلح آمیز و آینده با ثبات و عاری از معضل تروریزم تحت حمایت خارجی منجر شود».
وزارت خارجه هند همچنان از تمام جناح‌های سیاسی خواسته که به منظور برآورده ساختن آرزوهای مردم افغانستان، به شمول گروه‌های اقلیت برای آینده مرفه و مصئون کار کنند.

کد خبر: 65879