نویسنده:

سيد محمدعلی جاويد

در يكى دو روز اخير، اجمل فائز (با معرفى عطا محمد نور) به چوكى قوماندانى امنيه بلخ تكيه زد و امروز (شنبه ۲۵ حمل) كار خود را رسماً آغاز نمود و رقيب مبارز جا خالى كرد. اين تحول حكايتگر صريح شكست غنى از نور مى‌باشد.

اشرف غنى در يک دوئل نفسگير در برابر عطا محمد نور والى پيشين بلخ شكست سختى را متحمل شد. غنى كه در امپراتور بودن عطامحمد نور در شمال افغانستان پس از خلع وى از والى بودن در ولايت بلخ، گمان مى‌كرد كه ديگر عطامحمد نور تضعيف شده و از قدرت افتاده، بدون مشوره او و بر خلاف پروتوكلى كه با نور داشت، رقيب مبارز را با قوت عسكرى كه در آن از كشتار مردم نيز باكى نداشت، به زور به چوكى قوماندانى امنيه ولايت بلخ نشانيد.
شايد غنى مى‌خواست كه درگيرى ميان دو طرف ايجاد شود و خون چند نفر بريزد و او فغان بردارد كه عطامحمد خان براى حفظ اقتدار خود دست به تفنگ برده و موجب جنگ شده و خون‌ها ريخته است، اما عطا نور اين زيركى را به خرج داد كه به هواداران خود دستور جنگ صادر نكرد و از يک فاجعه انسانى جلوگيرى نمود. مگر با استقرار قوماندان امنيه، فشارهاى غير مرئى را چنان اعمال نمود كه غنى مجبور شد تا به خواست او تسليم شود و دو وزير دفاع و داخله را به مزار بفرستد. آنان با عطامحمد نور پيمان‌نامه امضا كردند تا به زودى رقيب مبارز را از قوماندانى امنيه بردارند و فرد مورد نظر آقای نور را به جاى او بگمارند. از همين جهت در يكى دو روز اخير، اجمل فائز (با معرفى عطا محمد نور) به چوكى قوماندانى امنيه بلخ تكيه زد و امروز (شنبه ۲۵ حمل) كار خود را رسماً آغاز نمود و رقيب مبارز جا خالى كرد. اين تحول حكايتگر صريح شكست غنى از نور مى‌باشد.

کد خبر: 45527