جنرال عبدالرشید دوستم می‌گوید که اشرف غنی در کمپاین خود رهبران را مخاطب قرار داده گفته که شاخ‌های پلاستیکی شان را شکستم و اما او توانایی شکستن شاخ‌های آهویم را ندارد.

جنرال عبدالرشید دوستم می‌گوید که اشرف غنی در کمپاین خود رهبران را مخاطب قرار داده گفته که شاخ‌های پلاستیکی شان را شکستم و اما او توانایی شکستن شاخ‌های آهویم را ندارد.
به گزارش خبرگزاری دید، جنرال عبدالرشید دوستم از چهره‌های مطرح سیاسی در دیدار با شماری از شهروندان کشور گفت: غنی در برابر شهامت صدها هزار جوان که جان‌های خود را در مقابل دشمنان سپر کرده و فداکاری‌های بی‌شمار انجام داده‌اند، توجه نکرده و هیچ‌گونه دلسوزی به مردم و جوانان کشور ندارد.
رهبر حزب جنبش ملی افزود: اشرف غنی با وجود تلفات سنگین نیروهای امنیتی هیچ‌گونه دلسوزی در قبال مردم ندارد.
دوستم از آهوهای خانه‌اش دیدار کرد و گفت که اشرف غنی در کمپاین خود رهبران را مخاطب قرار داده گفته که شاخ‌های پلاستیکی شان را شکستم و اما او توانایی شکستن شاخ‌های آهویم را ندارد.
وی با بیان این که اشرف غنی به مشوره‌های غلط و با سیاست‌های عوام‌فریبی‌اش خود را میان مردم شکست داد، اظهار داشت که تیم دولت ساز دستاوردهای افغانستان را با خاک یکسان می‌کند و موجب نا امنی، بی‌ثباتی و بیکاری در کشور می‌شود.
این چهره سیاسی کشور افزود که طرف‌دار تامین صلح است و تا توان و قدرت برای تحقق آن در کشور همکاری خواهد کرد.

کد خبر: 52729