دومین نشست شورای مصالحه در ارگ برگزار شده و بر ادامه کار کمیته‌های موظف تاکید شد. رهبری شورای عالی مصالحه امروز چهارشنبه (۲۱حمل) با نشر یک خبرنامه گفته که در این جلسه روی آمادگی برای گفت‌وگوی بین‌الافغانی که قرار است از تاریخ ۱۹الی ٢١ اپریل در شهر دوحه برگزار شود، گفت‌وگو شده است.

دومین نشست شورای مصالحه در ارگ برگزار شده و بر ادامه کار کمیته‌های موظف تاکید شد. رهبری شورای عالی مصالحه امروز چهارشنبه (۲۱حمل) با نشر یک خبرنامه گفته که در این جلسه روی آمادگی برای گفت‌وگوی بین‌الافغانی که قرار است از تاریخ ۱۹الی ٢١ اپریل در شهر دوحه برگزار شود، گفت‌وگو شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، در خبرنامه این شورا افزوده شده که در نشست گزارش کمیته‌های موظف روی موضوعاتی چون تکمیل اعضای شورای رهبری مصالحه، تعیین هیئت حکومت برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی و تعیین هیئت مذاکره کننده دولت شنیده شده است.
در گزارش آمده که شورای رهبری فیصله نموده تا کمیته‌های موظف به کار خویش ادامه داده و گزارش‌های شان را به مجلس بعدی شورای رهبری مصالحه به روز ٢۴ حمل جهت تصمیم نهایی ارایه نمایند.
با این همه، هنوز نفس شورای عالی مصالحه مورد تایید برخی جوانب سیاسی نیست و امروز نیز ۱۲ نامزد ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفتند که این شورا را به رسمیت نمی‌شناسند.

کد خبر: 45347