دومین نشست مصالحه ملی در حالی برگزار شد که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در وقفه به سر می‌برند و مصروف رایزنی با مردم در مناطق شان هستند. در این نشست شورای عالی مصالحه ملی بر ضرورت تداوم مذاکرات میان‌افغانی، تکمیل رهبری شورا، افزایش حضور جوانان و زنان در رهبری شورا تاکید کردند.

کد خبر: 81766