دومین همایش خبرنگاران ورزشی کشور از سوی فدراسیون ملی خبرنگاران ورزشی افغانستان در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دید، در این همایش به نمایندگی از حوزه غرب افغانستان هر یک فیروز مشعوف، فرهاد توحید، واسع احمدی، شمیل مشعر، یعقوب مفتون، سید معروف سعیدی و بانو فرزانه محمدی حضور داشتند.

فدراسیون خبرنگاران ورزشی که یگانه نهاد حمایت‌کننده خبرنگاران ورزشی در سطح کشور است، وعده سپرد از این پس با همکاری مستقیم سایر نهای‌های خبرنگاری در کشور توجه به امور کاری خبرنگاران ورزشی در کابل و ولایات را در دستور کار خویش قرار دهد.

به گفته فیروز مشعوف نماینده فدراسیون خبرنگاران ورزشی در حوزه غرب، خبرنگاران ورزشی نیز با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها و بی‌توجهی بعضی از مدیران رسانه به جایگاه ورزش و خبرنگاران ورزشی، خواهان مصونیت کاری و شغلی خویش از سوی رسانه‌های کاری شان شدند.

وی افزود، شماری از خبرنگاران ورزشی در این همایش با اشاره به وضعیت آشفته ورزش در کشور از مقامات ورزش در افغانستان انتقاد کرده و خواهان همکاری بیشتر در خصوص حق دسترسی به اطلاعات شدند.

گفتنی‌ است، در این همایش نماینده اتحادیه ژورنالیستان و رسانه‌های کشور به فدراسیون خبرنگاران وعده سپرد تا در زمینه ثبات‌کاری و مصنونیت شغلی روزنامه نگاران ورزشی همکاری بیشتری با این فدراسیون داشته باشد.

نا گفته نباید گذاشت در دومین نشست خبرنگاران ورزشی افغانستان نزدیک به ۲۵۰ خبرنگار فعال ورزشی از سراسر افغانستان حضور داشتند.


کد خبر: 18884