صلاح الدين رباني، ریيس حزب جمعيت اسلامي با محمد محقق، ریيس حزب وحدت اسلامي مردم و باتور دوستم، سرپرست حزب جنبش ملی در منزل شخصی آقای ربانی دیدار کردند.
به نقل از صحفه رسمی وزیر امور خارجه، در این دیدار طرفین روی مسایل جاری کشور گفت‌وگو کردند.
در همین حال، بشیر احمد تیینج، سخنگوی جنبش اسلامی افغانستان می‌گوید که قرار است هفته آینده جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه به کشور برگردد.

کد خبر: 11436