عطا محمد نور عضو ارشد ایتلاف ملی بزرگ با خانم انگرید ایدین معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان، مسئول یوناما در مزارشریف و برخی از کارمدان ارشد سازمان ملل متحد ملاقات و گفت و گو داشت.


عطا محمد نور عضو ارشد ایتلاف ملی بزرگ با خانم انگرید ایدین معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان، مسئول یوناما در مزارشریف و برخی از کارمدان ارشد سازمان ملل متحد ملاقات و گفت و گو داشت.
به گزارش خبرگزاری دید، در این دیدار که محور بحث آن انتخابات، خواست احزاب سیاسی در پیوند به اصلاحات نظام انتخاباتی، استفاده از بایومتریک در جهت جلوگیری از تقلب سازمان یافته در انتخابات بود، آقای نور تاکید کرد که رفتن به سوی انتخابات بدون این موارد ناممکن است.
آقای نور گفت: بدون تغییر نظام انتخابانی و راه‌اندازی سیستم بایومتریک، رفتن به ‌سوی انتخابات ناممکن است و این چنین تصمیم کشور را به بحران سوق می‌دهد.
او افزود که مردم افغانستان نمی خواهند تجربه انتخابات قبلی را تکرار کرده و در یک انتخابات پر از تقلب مهندسی شده اشتراک کنند.
از سویی هم، در این دیدار صدها سند از سوی آقای نور در اختیار هیئت ملل متحد قرار گرفت که نمایانگر تقلب سازمان یافته از سوی برخی حلقات در انتخابات پیش رو است.
در همین حال، خانم انگرید ایدین وعده سپرد که نگرانی‌های رهبران افغانستان را با جامعه جهانی و تمویل‌کنندگان پروسه انتخابات در میان خواهد گذاشت.
گفتنی است که ایتلاف ملی بزرگ به عنوان یک کتله بزرگ و تاثیرگذار سیاسی هشدار داده است که اگر خواست احزاب در قبال انتخابات پذیرفته نشود، آن را تحریم خواهد کرد؛ چیزی که به باور آگاهان ارگ از آن هراس دارد.


کد خبر: 34946