برخی جوانان در بلخ به حمایت از نظام جمهوری اسلامی، ختم جنگ و آتش‌بس سراسری در کشور راهپیمایی کردند. این راهپیمایان بلخی اعلام کردند که افغانستان بار دیگر به عقب بر نمی‌گردد.

برخی جوانان در بلخ به حمایت از نظام جمهوری اسلامی، ختم جنگ و آتش‌بس سراسری در کشور راهپیمایی کردند. این راهپیمایان بلخی اعلام کردند که افغانستان بار دیگر به عقب بر نمی‌گردد.
به گزارش خبرگزاری دید، همزمان با هشتم ثور سالروز پیروزی مجاهدین بر حکومت داکتر نجیب، شماری از جوانان در مزارشریف به جاده‌ها ریخته و در حمایت از روند صلح، نظام جمهوری و آتش‌بس سراسری راه‌پیمایی کردند.
این جوانان می‌گوید که همه مردم افغانستان از جنگ و ناامنی خسته شده‌اند و دیگر جنگ نمی‌خواهند. آنان تاکید می‌کنند که افغانستان بار دیگر به عقب بر نمی‌گردد.
فریدون یکی از راه‌پیمایان می‌گوید: ما از نظام کشور حمایت می‌کنیم. جنگ خسته کرده همه را ما آتش‌بس و صلح سراسری می‌خواهیم.
او از گروه طالبان می‌خواهد که دست از خشونت بردارند و برادرکشی را خاتمه دهند.
این جوانان به این باور هستند که تا زمانی خود مردم افغانستان صلح را تامین نکنند، هیچ کس دیگر نمی‌تواند، پس برای صلح نیاز است که همه خشونت‌ها پایان یابد.
عبدالواحد واحدی یکی از برگزارکنندگان راه‌پیمایی، انگیزه جوانان را برنگشتن به عقب و تداوم آزادی بیان و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی عنوان کرد.
او خاطرنشان کرد آینده با ثبات، پیشرفت مانند کشورهای مترقی، استقلال سیاسی، اقتصادی و امنیتی آرزوی دیرینه مردم افغانستان است.
لیلا فرهمند از شرکت کنندگان در این راه پیمایی هم با بیان اینکه ما از جمهوریت دفاع می کنیم، گفت: از سیاسیون کشور و طالبان می‌خواهم که با یکدیگر به تفاهم برسند و به خواسته های مردم لبیک بگویند.
در چند روز گذشته برخی زنان در ولایات هرات، بلخ، تخار، بدخشان و شماری از مناطق دیگر کشور نیز خواستار آتش‌بس و ختم جنگ شده‌اند.
با این حال، گروه طالبان تاکنون در برابر خواست مردم افغانستان، منطقه و جهان برای آتش‌بس مقاومت کرده است.

کد خبر: 89403