بر اساس گزارش‌ها محققان توانستند ویروس سرماخوردگی را از کار بیاندازند.

بر اساس گزارش‌ها محققان توانستند ویروس سرماخوردگی را از کار بیاندازند.
به گزارش خبرگزاری دید، دانشمندان گمان می‌کنند راهی برای از کار انداختن ویروس سرماخوردگی و ویروس‌های مرتبط با آن که گاه باعث معلولیت می‌شود پیدا کرده‌اند.
آنان به جای حمله مستقیم به این ویروس‌ها، یک پروتین ضروری در داخل سلول که ویروس‌ها برای تکثیر به آن نیاز دارند را هدف گرفتند.
این روش در آزمایش به روی موش‌ها و سلول‌های ریه انسان باعث “حفاظت کامل” در برابر ویروس شد.
با این حال محققان در امریکا هنوز آماده امتحان کردن این شیوه به طور مستقیم بر انسان نیستند.

کد خبر: 54305