رایزنی بلینکن و گوترش در مورد روند صلح افغانستان

کد خبر: 87124