رایزنی نماینده پاکستان با وزیر خارجه ایران در مورد افغانستان

کد خبر: 87241