جین آرنولت نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و منطقه با ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران در امور افغانستان طی تماس تیلفونی در مورد روند صلح تبادل نظر کردند.


به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور خارجه ایران به تازگی در بیانیه‌ای گفت که جین آرنولت نماینده سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان و منطقه با ابراهیم طاهریان نماینده ایران در مورد روند صلح افغانستان و تحولات اخیر گفت‌وگو کردند.
در این گفت‌وگو، طرفین با مرور ابعاد مختلف تحولات افغانستان، بر ضرورت تسریع در دستیابی به صلح و ثبات پایدار از طریق روش‌های دیپلماتیک و سیاسی تاکید کردند.
در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است: نقش محوری ملل متحد در ایجاد اجماع جمعی میان کلیه کشورهای دوست افغانستان و در راستای تقویت جایگاه مردم و نهادهای قانونی این کشور مورد توجه طرفین قرار گرفت.
این رایزنی در حالی صورت گرفته است که قرار است نشستی در مورد افغانستان تحت نظارت سازمان ملل متحد به میزبانی ترکیه برگزار گردد.

کد خبر: 87668