این تصاویر یک دنیا سخن دارد، جهانی را روایت می‌کند و آرزوهایی است که با رنگ و طرح پرواز می‌کند. شما تماشاگر تصاویری هستید از نمایش آثار نگارگری ربابه محمدی در امارات متحده عرب.

کد خبر: 58925