سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در خواست شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست را رد کرده است.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در خواست شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، هارون چخانسوری سخنگوی ارگ ریاست جمهوری رد خواست شورای نامزدان ریاست جمهوری گفته است که تنها مرجع تفسیر قانون در کشور دادگاه عالی است و احزاب و اشخاص نمی‌توانند به میل شخصی شان قانون را تفسیر کنند.
اقای چخانسوری گفته است که «با احترام کامل به اظهارات برخی از کاندیدان محترم ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ باید یادآور شویم که یگانه مرجع تفسیر قانون، ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌تواند.»
سخنگوی ارگ همچنان گفته است «هرنوع ترتیبات دیگر به اصطلاح «حکومت سرپرست» خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و میکانیزم‌های مطرح شده توسط شماری از کاندیدان محترم هیچ گونه اساس قانونی ندارد، با این همه تمام جریان‌ها در مطابقت به قانون اجتماعات و اعتراضات از حق تظاهرات مدنی برخوردار اند؛ مشروط بر اینکه بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.»
این اظهارات سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در حالی مطرح می‌شود که به تازه‌گی شورای نامزدان ریاست جمهوری طی اعلامیه‌ای گفته بود که بعد از اول جوزای سال روان زمان کاری حکومت به پایان می‌رسد و آقای غنی باید از قدرت کناره گیری کند تا حکومت سرپرستی شکل بگیرد.
این نامزدان همچنان گفته بود که اگر طبق خواست دادگاه عالی آقای رییس جمهوری می‌خواهد کارش را تا انتخاب رییس جمهور بعدی ادامه دهید باید از نامزدی در انتخابات آینده انصراف بدهد در غیر آن صورت هیچ گونه مشروعیت و صلاحیت از نظر قانون اساسی ندارد.

کد خبر: 47164