برخی گزارش‌ها از میان رهبری طابان در کویته پاکستان حاکی است که آنان سراسیمه بوده، به کرونا مبتلا شده‌اند و سازمان اسخبارات نظامی پاکستان در تلاش برجسته کردن نقش شبکه حقانی است.


به گزارش خبرگزاری دید، رحمت‌الله نبیل رییس اسبق ریاست امنیت ملی در پستی با نشر این مطالب، تاکید کرده که به زودی شاهد تغییرات در دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز خواهیم بود.
آقای نبیل نوشته است: اعضای ارشد شورای کویته طالبان در پاکستان در حال سراسیمگی به سر می‌برند. ملایعقوب (فرزند ملاعمر) رهبری تحریک طالبان را به‌دست گرفته است و هم اکنون مسئولیت شورای کویته را او برعهده دارد.
به گفته آقای نبیل، اطلاعات دست اول حاکی از اختلاف نظرهای شدید در درون رهبری گروه طالبان باعث بروز شک و تردید میان اعضای مهم این گروه و رهبری‌ آن‌ها گردیده است.
این چهره اطلاعاتی کشور افزوده، بیشتر رهبران آنها به COVID-19 مصاب گرديده‌اند و برخی از اعضای دفتر سیاسی دوحه بركنار شده و به پاکستان فرستاده خواهند شد.
آقای نبیل تصریح کرده که «افسران (آی.اس.آی) در تلاشند تا با تشویق ملایعقوب نقش برخی رهبران و اعضای شورای كويته را تضعیف کنند و نقش شبكهٔ‌حقانى را بيشتر سازند که با تضعيف نقش آن‌عده رهبران طالبان که در گذشته در افغانستان زندگی می‌کردند و با افغانستان تا حدى همسویی دارند، می‌توانند به‌شکل بهتر و با پشتیبانی و گسترش شبکه‌حقانی دوباره تأثیر و کنترول شان را بر تحریک طالبان بيشتر سازند.

کد خبر: 69388