رییس جمهور غنی با اشاره به تماس تیلفونی‌اش با وزیر خارجه امریکا می‌گوید روابط افغانستان با امریکا، ناتو و سایر متحدان همچنان مستحکم است و آنان منحیث شرکای مهم، بر عملی ساختن تعهدات شان به افغانستان تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دید، دفتر ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای، از برگزاری جلسه خاص امنیتی هفت‌ونیم به رهبری رییس‌ جمهور غنی در ارگ خبر داده و می‌گوید: در این جلسه روی بررسی تطبیق تصامیم جلسات امنیتی کابل و بامیان و سایر ولایات کشور، بحث صورت گرفت.

رییس جمهور غنی در این جلسه از هماهنگی خوب در بخش‌های ملکی و نظامی ابراز خرسندی کرده و گفته است که احساس مالکیت برای ما نویدبخش آینده روشن است.
او با اشاره به صحبت تیلفونی‌اش با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحدۀ امریکا، گفته است: روابط افغانستان با امریکا، ناتو و سایر متحدان مستحکم است و آنان از قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در خط مقدم مبارزه با تروریزم ستایش می‌کنند و منحیث شرکای مهم، بر عملی ساختن تعهدات شان با افغانستان تاکید می‌ورزند.

محمد اشرف غنی همچنان تصریح کرده است که با تطبیق تصامیم جلسات ولایتی، بالای ولسوالی‌ها تمرکز شده و به تمام خواست‌ها و پیشنهادها در بخش‌های ملکی و نظامی رسیدگی می‌شود.
در این جلسه که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی نیز حضور داشت گفته شده که پس از توافقنامه دوحه، طالبان در اذهان مردم منفور شده و مشروعیت خویش را از دست داده‌اند، بناً برای توجیه اعمال شان، خشونت‌ها را در برابر مردم شدت بخشیده‌اند.
گفتنی است که جلسه خاص امنیتی هفت‌ونیم به رهبری رییس جمهور غنی پس از جلسه شش‌ونیم بامداد که مدیریت آن را امرالله صالح معاون اول رییس جمهور به دوش دارد، برگزار می‌شود. تمرکز هردو جلسه روی وضعیت امنیتی در کشور به ویژه بررسی وضعیت امنتی در شهرهای بزرگ می‌باشد.

کد خبر: 84218