روزانه صدها تن با سپردن سرنوشت خویش به دست قاچاق بران روانه ایران می‌شوند، برخی موفق به عبور شده و شماری نیز بازداشت می‌شوند یا به ظن قاچاقچی مواد مخدر بودن هدف گلوله قرار می‌گیرند

رسول شهزاد_ خبرگزاری دید
همزمان با سقوط افغانستان به دست طا-لبان موجی از مهاجرات‌های غیر قانونی به کشورهای جهان شکل گرفت که این روند تاکنون متوقف نشده و روزانه هزاران تن از مرز کشورهای همسایه می‌گذرند.
شماری از شهروندان که می‌خواهند از مسیر های غیرقانونی به کشورهای دیگر بروند با ممانعت پولیس مرزی آن کشورها دوباره مجبور به برگشت به خانه می‌شوند آنها روایت‌های مختلفی از این سفرها دارند.
محمد رضا ( مستعار) که بعد از سپری کردن یک هفته در ولایت نیمروز می‌خواست از مرز ایران بگذرد، به کشور برگشته و از چشم دید خودش می‌گوید.
محمد رضا به دلیل بی‌کاری و فقر می‌خواست از راه غیرقانونی به ایران برود از سوی پولیس ایران در نقاط صفری مرز بازداشت و لت‌وکوب شده است.
محمد رضا در صحبت به خبرگزاری دید گفت که یک هفته پیش وی تصمیم گرفت که از طریق مرز نیمروز برای کار به کشور ایران برود. او می‌گوید که مکتب را تمام کرده و در رشته انجینری در دانشگاه پولی تخنیک راه یافته است اما به دلیل فروپاشی نظام در کشور وی نتوانسته به تحصیلش ادامه بدهد به همین خاطر وی راهی ایران شده است.
محمد رضا افزود که قاچاقبران انسان در ولایت نیمروز با فریب و نیرنگ صدها تن را به کام مرگ می‌برند و ساعت‌ها مجبور به پیاده روی می‌کنند.
اکثریت کسانی که مجبور به رفتن از راه غیر قانونی به کشورهای خارجی می‌شوند، دلیل این اقدام شان را فقر و بیکاری عنوان می‌کنند.
محمد رضا می‌گوید که او سه بار با هدایت قاچاقبرشان به نقطه صفری مرز ایران و افغانستان رفته است که دوبار از سوی پولیس مرزی ایران و یک بار از سوی طا-لبان متوقف و به نیمروز برگردانده شدند. او گفت که بار آخر نیروهای مرزی ایران بیش از صد تن را متوقف و با کیبل همه را لت‌وکوب کردند. محمد رضا گفت که در میان مهاجران خانواده‌های زیادی شامل بودند که زنان و کودکان در وضعیت بدی به سر می‌بردند.
محمد رضا که پسر دوم خانواده است، می‌گوید که با شور و شوق تمام در امتحان کانکور شرکت کرد تا بتواند با راه‌یابی به دانشگاه مصدر خدمت به خانواده‌، جامعه و کشورش باشد اما با سقوط کشور تمام این آرزوها نقش بر آب شد به همین خاطر و روشن نبودن آینده‌اش در کشور تصمیم به مهاجرت گرفته است.
او که به شدت لت‌وکوب شده به سختی می‌تواند از جایش بلند شود و می‌گوید که در آینده نزدیک دوباره راهی ایران خواهد شد.
وی همچنان گفت که قاچاقبران با حرف‌های فریبنده مردم را به کشتن می‌دهند و به تمام کسانی که با آنها هستند می‌گویند« صلاحی است» یعنی که شما از دیوار مرزی رد شوید ما با پولیس آن طرف مرز صحبت کردیم در حالی که چنین چیزی حقیقت ندارد و مردم وقتی از مرز می‌گذرند به دست پولیس مرزی کشور ایران می‌افتند و لت و کوب و توهین و تحقیر می‌شوند.
محمد رضا تنها شهروند افغانستان نیست که از طریق غیر قانونی اقدام به مهاجرت کرده است. روزانه صدها تن با سپردن سرنوشت خویش به دست قاچاق بران روانه ایران می‌شوند، برخی موفق به عبور شده و شماری نیز بازداشت می‌شوند یا به ظن قاچاقچی مواد مخدر بودن هدف گلوله قرار می‌گیرند.
ایران بارها اعلام کرده که ظرفیت پذیرش مهاجران غیر قانونی را ندارد، اما مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی در کشور جوانان را ناگزیر می‌سازد که جلای وطن کرده و با جان خویش بازی کنند.

کد خبر: 100830