براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، علی‌رغم پیشرفت قابل توجه جامعه جهانی در ۱۵ سال اخیر در زمینه بهبود شرایط زندگی دختران در سنین بلوغ، این کودکان هنوز هم در کشورهای در حال توسعه تحت شرایط سختی زندگی می‌کنند…گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کودکان دختر در کشورهای در حال توسعه هنوز در شرایط سختی زندگی می‌کنند.
هر ۱۰ دقیقه یک کودک دختر در جهان قربانی خشونت می‌شود، به همین دلیل از سال ۲۰۱۲ تاکنون به ابتکار ترکیه ۱۱ اکتوبر به عنوان «روز جهانی کودکان دختر» گرامی داشته شده است.
به نقل از آناتولی، براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، علی‌رغم پیشرفت قابل توجه جامعه جهانی در ۱۵ سال اخیر در زمینه بهبود شرایط زندگی دختران در سنین بلوغ، این کودکان هنوز هم در کشورهای در حال توسعه تحت شرایط سختی زندگی می‌کنند.
داده‌های صندق کودکان ملل متحد(یونیسف) نشان می‌دهد که ۶۲ میلیون نفر از ۱٫۱ میلیارد کودک دختر در جهان از تحصیل محروم هستند. ۱۶ میلیون نفر از کودکان دختر ۶ تا ۱۱ ساله با خطر بی‌سوادی مواجه هستند.
از هر ۷ کودک دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله در جهان با اجبار ازدواج می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه از هر ۳ کودک دختر زیر ۱۸ سال مجبور به ازدواج می‌شوند. در این کشورها از هر ۹ کودک دختر نیز یک نفر زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کند.
یونیسف همچنان اعلام کرده که در حال حاضر ۷۰۰ میلیون زن در جهان قبل از ۱۸ سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند. ۱۲۵ میلیون نفر از این زنان در آفریقا زندگی می‌کنند.
کودکان مادر
به علت عدم آگاهی از شیوه‌های کنترل بارداری در میان کودکان دختری که به اجبار ازدواج کرده‌اند، بیشترین تعداد حاملگی ناخواسته در این کودکان اتفاق می‌افتد. در کشورهای در حال توسعه از هر ۱۰ کودک دختر ۹ نفر با حاملگی ناخواسته مواجه می‌شود.
روزانه ۲۰ هزار کودک دختر زیر ۱۸ سال در کشورهای در حال توسعه وضع حمل می‌کنند. آسیب‌های دوران بارداری و وضع حمل مهم‌ترین عامل مرگ و میر در میان مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله در جهان است.
دختران بیشتر کار می‌کنند
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش خود در سال ۲۰۱۶ با عنوان «نیروی ۱۰: واقعیت‌های عجیب در رابطه با دختران ۱۰ ساله» اعلام کرد که ۶۰ میلیون کودک دختر ۱۰ ساله در جهان وجود دارد.
ده درصد از کودکان دختر ۵ تا ۱۴ ساله در هفته بیش از ۲۸ ساعت خود را صرف کار در خانه می‌کنند. ۷۵ درصد از کودکان دختری که در مزارع کار می‌کنند، هیچ‌گونه حقوقی ندارند. این میزان در میان کودکان پسر ۶۴ درصد است.
بیماری ایدز مهم‌ترین عامل مرگ در میان دختران
براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ایدز عامل نخست مرگ و میر در میان کودکان دختر ۱۰ تا ۱۹ ساله است. بر همین اساس خودکشی عامل دوم مرگ و میر را به خود اختصاص می‌دهد. بسیاری از کودکان دختر در جهان به علت خشونت به زندگی خود پایان می‌دهند.

کد خبر: 15662