معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است که با توجه به وضعیت افغانستان، مسکو به دنبال تقویت پوتانسیل نظامی تاجیکستان است.


به نقل از تاس، اندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته گفته است که مسکو قصد دارد با توجه به وضعیت افغانستان، پوتانسیل نظامی تاجیسکتان را هم به صورت دوجانبه و هم در سازمان پیمان امنیت جمعی تقویت می‌کند.
رودنکو گفت که روسیه در برنامه‌ریزی نظامی خود خطرات مربوط به افغانستان را نیز در نظر می‌گیرد.
وی تاکید کرده است: این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که مهم‌تر از مسئله عضویت در سازمان‌ها، درک چالش‌های مشترک موجود و نیاز به پاسخگویی به آن‌ها است که اهمیت دارد.
گفتنی است که دو کشور به تازگی رزمایش‌های نظامی مشترکی در نزدیک مرز با افغانستان برگزار کرده بودند و نیروهای مسلح ازبیکستان نیز در آن نقش داشتند.

کد خبر: 96755