کمیسیون انتخابات خبر داد که روند تفتیش و بررسی ویژه بیش از ۱۴۰۰ محل رای‌دهی و بازشماری ۲۹۸ محل دیگر پانزده روز زمان خواهد برد.


به گزارش خبرگزاری دید، عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید که فیصله‌ نهایی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، مبنی بر تفتیش ویژه و بازشماری محلات رأی‌دهی، روز دوشنبه (۲۱ دلو) به این کمیسیون رسیده است.
او می‌افزاید که تیم تخنیکی کمیسیون انتخابات، در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است.
آقای ابراهیمی، می‌گوید که بعد از تجزیه و تحلیل این اطلاعات، روند تفتیش و بازشماری دوباره‌ محلات آغاز خواهد شد و نهایتاً تا دو هفته‌ دیگر، به پایان خواهد رسید.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، چهارشنبه‌ هفته‌ گذشته فیصله‌ نهایی‌اش را در مورد شکایت‌های استینافی اعلام کرد که بر اساس آن، قرار است آرای ۱۴۱۲ محل رأی‌دهی مربوط به ۳۰۰ هزار رأی جنجالی، به تفتیش ویژه و آرای ۲۹۸ محل دیگر به بازشماری مجدد برود.
این در حالی است که مردم از تاخیرهای متواتر در اعلام نتیجه نهایی انتخابات خسته شده و خواستار هرچه زودتر جمع شدن این بساط هستند.

کد خبر: 62397