زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، به تازگی گفته است که روند صلح اولویت است، اما آمادگی‌ها برای یک انتخابات معتبر باید گرفته شود.

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، به تازگی گفته است که روند صلح اولویت است، اما آمادگی‌ها برای یک انتخابات معتبر باید گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای خلیلزاد در توییتی نوشته است که روند صلح که منجر به یک حل و فصل سیاسی شود، اولویت امریکا است، اما صلح مانع و سد راه مردم افغانستان جهت گرفتن آمادگی برای انتخابات معتبر ریاست جمهوری نیست.
وی در توییتی گفته است:« برنامه ریزی برای انتخابات باید به پیش برده شود، همانطور که ما به دنبال صلحی هستیم که شایسته مردم افغانستان است.»
این سخنان را آقای خلیلزاد پس از آن گفته که اخیراً شماری از تحلیلگران سیاسی سئوالاتی را مبنی بر اولویت‌های امریکا در افغانستان مطرح کرده‌اند.

کد خبر: 47308