هیئت اداری شورای ملی شامگاه یکشنبه مهمان افطاری رییس جمهور غنی در باره صلح و فصل جدید پس از خروج نیروهای خارجی از کشور بود.


به گزارش خبرگزاری دید، در این دیدار رییس جمهور ضمن تاکید بر تقویت اجماع سیاسی و اقتصادی در کشور، از شورای ملی خواست تا مشورت‌های خویش را در مسایل مهم ملی، به ویژه اجماع سراسری برای تامین صلح پایدار و عادلانه، ارائه کنند.
رییس جمهور غنی افزود که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان این فرصت را برای ما جهت بازنگری پالیسی‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده و باید یک طرح واضح برای دو سال آینده در راستای خوداتکایی داشته باشیم.


در این دیدار، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز گفت که حمایت‌های مالی و تخنیکی و تعهدات جامعه جهانی با افغانستان مانند سابق ادامه می‌یابد.
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور گفت که در فصل جدید مناسبات افغانستان با جامعه بین‌المللی، نقش شورای ملی مهم است که هم ارکان دولت تقویت گردد و هم حمایت‌های بیشتری از نیروهای امنیتی و دفاعی صورت بگیرد.
اعضای هیئت اداری مجلسین شورای ملی هم بر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید کرده و گفتند که برای تقویت اجماع ملی به هدف رسیدن به صلح عادلانه و پایدار در کنار حکومت قرار دارند.
گفتنی است که پیش از این نیز رییس جمهور غنی با برخی از سیاسیون در خصوص نقشه راه صلح دیدار کرده بود.

کد خبر: 89644