رییس‏ جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندپایه امروز صبح وارد عشق آباد پایتخت ترکمنستان شد.
قرار است در این سفر، رییس‏ جمهور غنی با قربانقلی بردی محمدوف، رییس‏جمهور ترکمنستان و امام علی رحمان، رییس‏ جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاح مسابقات آسیایی دیدار کند.

کد خبر: 14336