سخنگوی اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که محمد قاسم وفایی زاده رییس این اداره از سمتش استعفا کرده است.

سخنگوی اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که محمد قاسم وفایی زاده رییس این اداره از سمتش استعفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی گفته است که محمد قاسم وفایی‌‌زاده رییس این اداره امروز شنبه (۱۴حمل) از سمت‌اش استعفا کرده است.
تاکنون دلیل استعفای رییس اداره هوانوردی ملکی مشخص نیست.
آقای صالحی افزوده است که استعفای رییس هوانوردی ملکی از سوی ریاست‌ جمهوری تایید نشده است.
گفتنی است که محمد قاسم وفایی‌‌زاده در اواخر سال ۱۳۹۷خورشیدی به کارش به‌ عنوان رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی آغاز کرده بود.

کد خبر: 88169