رییس جمهور اشرف غنی که صبح امروز به ولایت بلخ سفر کرد، در جلسه ارشد امنیتی این ولایت خطاب به قوای مسلح گفت: شما حمایت کامل رهبری حکومت را با خود دارید، تعهدات بین المللی در راستای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور پابرجاست.


به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور اشرف غنی امروز سه شنبه(۲۲سرطان) به ولایت بلخ سفر کرده و در جلسه ارشد امنیتی به منظور بهتر شدن وضعیت امنیتی ولایت بلخ و ولایات همجوار آن اشتراک کرد.
رییس جمهور در این جلسه امنیتی گفت که در راستای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، تعهدات بین‌المللی پابرجاست و شما حمایت کامل رهبری حکومت را با خود دارید.


این سفر رییس جمهور به ولایت بلخ در حالی انجام می شود که در روزهای اخیر، جنگ شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در شمال کشور افزایش یافته است.

کد خبر: 93482