نشستی با حضور رییس جمهور غنی و به منظور بررسی، شناخت و حل مشکلات شهروندان کابل و اقدامات در این خصوص دایر شد.

نشستی با حضور رییس جمهور غنی و به منظور بررسی، شناخت و حل مشکلات شهروندان کابل و اقدامات در این خصوص دایر شد
به نقل از ارگ، در این نشست رییس جمهور غنی، طرح اصلاحات امنیتی وزارت امور داخله را که در حوزه‌های اول و پنجم و ولسوالی ده سبز ولایت کابل تطبیق گردیده، ستوده و خواستار حل مشکلات شهروندان کابل در یک بحث ملی شد.
رییس جمهور به مشاور امنیت ملی وظیفه سپرد که یک طرح گفتمان ملی را ترتیب نماید تا در چارچوب آن با مردم شهر کابل در خصوص مسایل امنیتی، اجتماعی و سایر چالش‌های آنان، بحث صورت گیرد.
همچنان رییس جمهور به مشاور امنیت ملی و مشاوران ریاست جمهوری با تاکید گفت که سلسلۀ دیدارهای منظم وی با حوزه‌های امنیتی و شهروندان نواحی مختلف شهر کابل تنظیم شود تا پس از استماع مشکلات امنیتی و اجتماعی و خواست‌های شهریان کابل، به منظور یافتن راه حل کوتاه مدت، وسط مدت و درازمدت، ادارات ذیربط اقدامات عملی انجام دهند.

کد خبر: 62393