برخی اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که دستور برگزاری نشست فوق‌العاده شورای ملی از سوی رییس جمهور غنی صادر شده است.


به گزارش خبرگزاری دید، برخی اعضای مجلس نمایندگان شورای ملی می‌گویند که رییس‌جمهور غنی دستور برگزاری نشست فوق‌العاده‌ شورای ملی را صادر کرده است.
حجت‌الله خردمند نایب منشی مجلس نمایندگان گفته که قرار است این نشست، روز دوشنبه (۱۱ اسد) در شورای ملی برگزار شود.
به گفته‌ او، این تصمیم پس از نشست چند روز پیش هیئت اداری مجلس نمایندگان و مجلس سنا با رییس‌جمهور گرفته شده است.
خردمند می‌افزاید که تاکنون درباره‌ محتوای سخنرانی رییس‌ جمهور غنی در این نشست جزییاتی ارایه نشده؛ اما ممکن است غنی درباره‌ روند صلح، وضعیت کنونی و طرح امنیتی، صحبت کند.
او می‌گوید که در این نشست، نمایندگان هر دو مجلس حضور خواهند داشت.
این در حالی است که اخیراً روند صلح با بن‌بست روبه‌رو شده و دامنه‌ جنگ در افغانستان گسترش یافته است.
رییس‌ جمهور غنی چند روز پیش در مراسم نماز عید گفته بود که طرح امنیتی شش ماهه‌ای را آماده کرده و با اجرای آن، وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان بهبود خواهد یافت. او جزییاتی درباره‌ این طرح ارایه نکرده است.

کد خبر: 94547