رییس جمهور غنی با وزیر خارجه هند در باره روند صلح رایزنی کرد

کد خبر: 87929