آرشیف

رییس جمهور غنی صبح امروز با یک هیئت دولتی عاز ولایت بدخشان در شمال شرق کشور شد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور صبح امروز پنجشنبه(۵ جدی) به ولایت بدخشان سفر کرد.
آقای غنی را در این سفر هیئتی عالی‌رتبه از مقامات دولتی همراهی می‌کند.
گفته شده که افتتاح برخی پروژه‌های همگانی، دیدار با مسئولان، بزرگان، علما، جوانان و زنان این ولایت نیز دیدارهای جداگانه خواهد داشت.
گفتنی است که ولایت بدخشان در شمال شرق کشور از جمله ولایات ناامن بوده و گروه داعش نیز در بخشی‌هایی از آن فعال بوده است.

کد خبر: 61123