ارگ خبر داده که رییس جمهور اشرف غنی در یک سفر رسمی دو روزه به تاشکند پایتخت ازبیکستان رفت.


به گزارش خبرگزاری دید: ارگ ریاست جمهوری امروز پنجشنبه(۲۴سرطان) خبر داد که رییس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به منظور اشتراک در کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان «آسیای مرکزی و جنوبی: اتصال منطقه‌ای، فرصت ها و چالش ها» رهسپار ازبیکستان شد.
بر اساس خبرنامه ارگ، رییس جمهور در جریان این سفر برعلاوه اشتراک و سخنرانی در کنفرانس متذکره، با شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبیکستان و شماری از نمایندگان کشورهای اشتراک کننده به گونه جداگانه در مورد روابط دوستانه و دوامدار و گسترش همکاری ها در عرصه‌های مختلف با افغانستان در چوکات فصل جدید، بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

کد خبر: 93589