رییس جمهور غنی در مراسم معرفی محقق: او با وجب وجب کشور آشناست

کد خبر: 87052