ارگ خبر داده که رییس جمهور غنی صبح امروز پنجشنبه در راس یک هیئت بلندپایه دولتی به ولایت قندهار رفت.


به گزارش خبرگزاری دید، ارگ ریاست جمهوری خبر داد که رییس جمهور اشرف غنی با هیئتی بلندپایه عازم قندهار شده است.
بر اساس خبرنامه ارگ، هدف سفر آقای غنی به ولایت قندهار، بررسی وضعیت عمومی این ولایت است.
در خبرنامه ارگ آمده که قرار است رییس ‌جمهور غنی در جریان این سفر، شفاخانه‌ «مهمند» را افتتاح و با مسئولان صحی آن شفاخانه و متضررین ولسوالی ارغنداب و سایر بزرگان قندهار، مسئولان نظامی و غیرنظامی و نمایندگان سکتور خصوصی به‌صورت جداگانه دیدار کند.

کد خبر: 89096