رییس جمهور غنی در حکمی تازه دستور برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور را صادر کرده است. بر بنیاد این حکم، کمیسیونی برای تدویر مراسم تحلیف تشکیل شده و نهادهای امنیتی نیز مکلف به همکاری با این کمیسیون شده‌ است.

رییس جمهور غنی در حکمی تازه دستور برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور را صادر کرده است. بر بنیاد این حکم، کمیسیونی برای تدویر مراسم تحلیف تشکیل شده و نهادهای امنیتی نیز مکلف به همکاری با این کمیسیون شده‌ است.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور اشرف غنی در حکمی تازه، کمیسیونی را به هدف برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور تشکیل داد.
این حکم کمیسیون را مکلف ساخته که تمام شرایط مراسم تحلیف ریاست جمهوری را تا پنج روز آینده مهیا سازد.
متن کامل حکم:

حکم
رییس جمهوری اسلامی افغانستان
پیرامون ایجاد کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب کشور
به تاسی از حکم ماده ۶۳ قانون اساسی افغانستان و به منظور برگزاری با شکوه مراسم تحلیف رییس جمهوری منتخب کشور، تشکیل کمیسیون عالی دولتی را تحت ریاست با همی رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی و محترم غلام بهاءلدین جیلانی رییس شورای ولایتی پروان با عضویت ذوات آتی منظور می‌نمایم.
۱- معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه؛
۲-لوی درستیز وزارت دفاع ملی؛
۳- معاون دفتر شورای امنیت ملی و امور سیاسی و مردمی؛
۴-سرپرست ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری؛
۵-محترم وحید عمر رییس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری؛
۶- محترم شاه‌حسین مرتضوی مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور فرهنگی؛
وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، ترانسپورت، ریاست عمومی امنیت ملی و سایر ادارات مکلف‌اند تا در زمینه با کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف همکاری همه جانبه نماید.
کمیسیون موظف است تا تمام آمادگی‌ها، ترتیبات لازم، تدابیر عملی، امنیتی، تشریفاتی و تدارکاتی را غرض برگزاری با شکوه مراسم تحلیف طی مدت پنج روز اتخاذ و به منصه اجرا قرار دهد.
محمد اشرف غنی
رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کد خبر: 63245