رسول شهزاد- خبرگزاری دید
شماری از کشاورزان بامیانی مدعی هستند که ریاست زراعت ولایت بامیان به زور تراکتورهای شخصی شان را مصادره می‌کند. این کشاورزان ادعا دارند که تراکتورهای مذکور از سوی یک موسسه نیوزیلندی برای شان توزیع شده نه از سوی حکومت پیشین.

به گزارش خبرگزاری دید: شماری از کشاورزان و مسئولان کوپراتیف‌های زراعتی در بامیان می‌گویند که تراکتورهای شخصی شان از سوی ریاست زراعت ولایت بامیان به زور مصادره می‌شود.
عبدالحسین (نام مستعار) یکی از مسئولان کوپراتیف زراعتی در ولسوالی یکاولنگ در صحبت به خبرگزاری دید گفت: رییس زراعت امارت اسلامی در ولایت بامیان تصمیم دارند تراکتورهایی را که موسسه (ASP) به آن‌ها توزیع کرده بود، به زور از مردم جمع‌آوری کنند.

عبدالحسین مدعی است که این تصمیم پس از درگیری افراد مولوی مهدی با افراد مولوی مقبول در ولایت بامیان گرفته شده است.
مسئول کوپراتیف یکاولنگ همچنان افزود که ما از موسسه ASP سند مالکیت این تراکتورها را داریم که هیچ ربطی به دولت قبلی و وزارت زراعت ندارد. او افزود که این تراکتورها را این موسسه به کوپراتیف‌ها به گونه تحفه اهدا کرده بود تا دهاقین بتوانند برای زراعت از آنها استفاده کنند.
در بیست سال گذشته تعداد زیادی از موسسات خارجی در کشور در بخش‌ زارعت و مالداری سرمایه گذاری کردند و برای رشد زارعت وسایل مدرن را برای دهاقین اهدا کردند.

زیلاند جدید نیز یکی از کشورهایی بود که در بخش سکتور زراعت در برخی از ولایات کشور فعالیت داشت و این موسسه در ولایت بامیان به دهاقین تراکتور توزیع کرده و سند مالکیت نیز داده بود.
به گفته کشاورزان بامیانی، ریاست زراعت ولایت بامیان به آن‌ها گفته که این تراکتورها سرمایه دولت است و باید جمع آوری شود.
محمد علی آرمان رییس کوپراتیف بهار در صحبت به خبرگزاری دید گفت: موسسه ASP که در بخش سکتور زراعت در ولایت بامیان کار می‌کرد برای دهاقین ولایت بامیان با ایجاد ۱۵ کوپراتیف در ولسوالی یکاولنگ به تعداد ۱۵ عراده تراکتور توزیع کرد که در هر کوپراتیف ۱۵ تا ۱۸ کشاورز عضویت دارد. این موسسه در زمان توزیع این تراکتورها از هر کوپراتیف بیش از ۳۰۰ هزار افغانی به عنوان ضمانت گرفت و پول در حساب‌های شخصی مسئولان کوپراتیف‌ها در بانک نگهداری می‌شد.

آقای آرمان همچنان افزود که این تراکتورها که بعد از چندین سال استفاده استهلاک شده و دیگر قابل استفاده نیست اکنون طا-لبان می‌خواهند آنها را جمع آوری کرده و در دو ولسوالی دیگر ولایت بامیان توزیع کنند در حالی که این تراکتورها جزو اموال شخصی کوپراتیف‌ها به شمار می‌رود.
در همین حال، ذبیح الله رب دوست رییس زراعت ولایت بامیان در صحبت به خبرگزاری دید اظهارات باشندگان یکاولنگ را رد کرده و گفت که این تراکتورها جزو سرمایه دولت به حساب می‌آید و باید جمع آوری شود و دوباره توزیع شود.

آقای رب دوست همچنان گفت که او این تصمیم را در حالی گرفته است که شمار زیادی از مردم از مسئولان این کوپراتیف‌ها شکایت کرده که آنها از تراکتورها برای مقاصد شخصی شان استفاده می‌کنند و دیگر اعضای کوپراتیف را سهم نمی‌دهند. او افزود که ریاست زراعت ولایت بامیان تصمیم دارد که تمام این کوپراتیف‌ها را لغو کرده و کوپراتیف‌های جدید ایجاد و این تراکتورها را به مردم توزیع کند.
رییس زارعت ولایت بامیان همچنان گفت که ریاست زراعت برای جلوگیری از فروش این تراکتورها در بازار این تصمیم را گرفته است زیرا هر روز مردم از مسئولان کوپراتیف‌ها شکایت دارند.

وی همچنان گفت که در ولایت بامیان ۶۴ عراده تراکتور برای کوپراتیف‌ها توزیع شده است و تعدادی از آنها که در حال کار تخریب شده است در کوه رها شده و هیچ کسی آنها را ترمیم نکرده است به همین خاطر ما آن را از روسای کوپراتیف پس گرفته به اشخاص دیگر توزیع می‌کنیم.
با این همه، یک منبع دیگر از ولسوالی یکاولنگ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به خبرگزاری دید گفت: ریاست زارعت بامیان این تصمیم را بعد از جنگ مولوی مهدی و مولوی مقبول گرفته است و تنها تصمیم دارد که تراکتورهای ولسوالی یکاولنگ را جمع آوری کرده و به ولسوالی سیغان و کهمرد توزیع کند.
این منبع گفت دلیل این اقدام رییس زراعت بامیان شخصی و قومی است و هیچ ربطی به سرمایه دولتی ندارد او برای فشار آوردن بر مردمی که بیشتر شان از قوم هزاره است این تصمیم را عملی می‌کند.


این منبع که خودش رییس یکی از کوپراتیف‌های زراعتی در یکاولنگ است افزود که وی برای حل این مشکل عریضه‌ای را ترتیب داده و به وزارت زراعت مراجعه کرده بود اما کسی به آن توجه نکرده است.

او اقدام ریاست زراعت بامیان را زورگویی خواند و گفت که رییس زراعت بامیان با آنکه هیچ مکتوبی مبنی بر جمع آوری این تراکتورها از سوی وزارت زراعت ندارد می‌خواهد با زور این وسایل زراعتی را از مردم محل جمع‌آوری کند.
بامیان در مناطق مرکزی، بزرگترین تولید کننده کچالو در کشور بوده و یک ولایت زراعتی به حساب می‌رود.

کد خبر: 100118