وزارت معارف از تعهد این نهاد مبنی بر رسیدگی به مشکلات تعلیمی ۳۲۰۰ طفل جوگی در کابل خبر داد.

وزارت معارف از تعهد این نهاد مبنی بر رسیدگی به مشکلات تعلیمی ۳۲۰۰ طفل جوگی در کابل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف از کمپ جوگی‌ها در شهر کابل به هدف رسیدگی به مشکلات تعلیمی ساکنین در این کمپ بازدید کرد.
بلخی در بازدید از این کمپ که حدود ۸۰۰ خانواده را در خود جای داده است، به طور دقیق و جزئی وضعیت تعلیمی اطفال و تعلیمات غیررسمی(آموزش بزرگسالان) را بررسی کرد.
سرپرست‌وزیر معارف ضمن استماع مشکلات موجود برای تعلیم و تربیه ۳۲۰۰ طفل ساکن در این کمپ‌، تعهد سپرد که در جهت حل این مشکلات پیگیری‌های جدی صورت می‌گیرد.
گفته می‌شود که تلاش برای احداث مکتب دایمی و بررسی وضعیت زمین‌های موجود، پیگیری میکانیزمی برای شامل ساختن اطفال جوگی‌ در مکاتب‌ و موضوع الحاقیه نزدیکترین مکتب در این کمپ از موضوعات صحبت شده میان رهبری وزارت و بزرگان و ساکنین کمپ جوگی‌ها بود.

کد خبر: 58119