خبرگزاری دید: شماری از زنان در کابل امروز شنبه(۲۹عقرب) بار دیگر در یک راهپیمایی اعتراضی خواستار حقوق اساسی شان شدند. این زنان شعارهای «ما حقوق اساسی خود را می خواهیم» و «ما عدالت می‌خواهیم» سردادند
همچنین این زنان معترض در کابل شعار «آرزو کجاست» را سرداده و از طا-لبان خواستند که سرنوشت او را روشن کند.

آرزو، زنی است که مدعی بود در حوزه یازدهم کابل شکنجه شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته‌است.
طا-لبان این ادعا را در نخست تکذیب کردند و سپس از زنی اعتراف گرفتند که می‌گوید، از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته ‌بود؛ اما به ‌خاطر ترتیب کیس مهاجرت وانمود کرد که از سوی طا-لبان لت‌و‌کوب شده‌ است. این زن در یک ویدئوی از قبل ضبط ‌شده، ادعایش را مردود می‌خواند و از طا-لبان نیز معذرت می‌خواست.
اما گفته می‌شود، زنی که طا-لبان از او اعتراف گرفته‌اند، «آرزو» نیست. چهره آرزو در ویدئویی که ادعایش را مطرح کرده ‌بود، پوشیده ‌است و آثار ضرب‌و‌شتم نیز در بدنش دیده می‌شود.
معترضان نیز امروز گفتند که مدتی است از آرزو خبری نیست و کسی از او خبر ندارد.
اعتراضات زنان پس از آن آغاز شد که طا-لبان دستور بازگشایی مکاتب پسرانه را صادر کردند؛ اما به دختران گفتند منتظر بمانند. همچنین کارمندان مرد ادارت به کار خواسته شده‌اند؛ اما زنان کارمند خانه‌نشین اند.

کد خبر: 99387