زنان ولایت غور با برگزاری همایشی پشتیبانی خود را از نظام جمهوریت، آتش‌بس سراسری و صلح پایدار اعلان کردند.


به گزارش خبرگزاری دید، ده‌ها تن از زنان ولایت غور در همایشی حمایت شان را از برقراری صلح پایدار، آتش‌بس سراسری و نظام جمهوریت اعلان نموده و بر حفظ دستاوردها تأکید کردند.
این همایش به جایگاه و حفظ دستاوردهای زنان افغانستان در دو دهه اخیر اشاره کرده و خواستار آتش‌بس دایمی و صلح پایدار در کشور شدند.


به گفته این زنان، جنگ جاری در کشور تاثیرات منفی بر زندگی آنان گذاشته است و همه روز ده‌ها زن در نتیجه خشونت‌ها، شوهران شان را از دست می‌دهند.
این زنان همچنین از حکومت افغانستان خواستند تا نقش بیشتری به این قشر جامعه در روند گفت‌وگوهای صلح بدهد.


گفتنی است که با وجود تقاضاهای مکرر اقشار مختلف جامعه افغانستان برای برقراری صلح در افغانستان، خشونت‌ها همچنان ادامه داشته و همه‌‌روزه از مردم ملکی قربانی می‌گیرد.

کد خبر: 91252