سخنگوی و ریییس اطلاعات و آگاهی عامه وزارت مالیه خبرداد که از سمتش در این وزارت استعفا کرده است.

وزارت مالیه
به گزارش خبرگزاری دید، شمروزخان مسجدی امروز شنبه(۴دلو) خبر داده که از ریاست اطلاعات و آگاهی عامه و سخنگویی وزارت مالیه استعفا کرده است.
او دلیل استعفایش را مشکلات شخصی عنوان کرده، اما همزمان عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه نیز از سویی رییس جمهور غنی معزول شده است.
اداره امور ریاست جمهوری دلیل عزل وزیر مالیه را سرپیچی از احکام مقام ریاست جمهور و تعلل در وظیفه عنوان کرده است.
با این حال، تاکنون آقای ارغندیوال در مورد عزلش از وزارت مالیه چیزی به رسانه‌ها نگفته است.
پیش از این، احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه نیز از سوی رییس جمهور غنی عزل شده است.

کد خبر: 83751