سفارت‌های بریتانیا و کانادا در یک اعلامیه‌ مطبوعاتی مشترک از تمام طرف‌ها، از جمله طالبان خواسته است حملات علیه اعضای رسانه و فعالان حقوق بشر را محکوم کنند و اینکه این حملات را می‌توان به طالبان و افراد وابسته به آن‌ها ربط داد.

به گزارش خبرگزاری دید، سفارت‌های بریتانیا و کانادا در افغانستان به تازگی در اعلامیه مطبوعاتی مشترک سال‌گرد تعهد جهانی آزادی رسانه‌ها توسط جمهوری اسلامی افغانستان و پیوستن این کشور را به ایتلاف آزادی مطبوعات تجلیل کرد. این ایتلاف متشکل از ۳۷ کشور است.
در این اعلامیه آمده است: «تهدید در مقابل امنیت روزنامه‌نگاران و افراد مسلکی رسانه‌ها به مثابه یکی از موانع در اجرای کامل حق آزادی بیان در سراسر جهان، از جمله در افغانستان باقی مانده است».
اعلامیه با اشاره به حملات تروریستی هدفمند علیه اعضای رسانه‌ها، فعالان حقوق بشر و دیگر افراد مهم جامعه مدنی، افزود:‌ «بسیاری این حلات را می‌توان به طالبان و یا افراد وابسته به آن‌ها ربط داد».
سفارت‌های بریتانیا و کانادا در ادامه گفته‌اند که انتظار دارند طرفین مذاکرات صلح افغانستان، به شمول طالبان حملات هدفمند به اعضای رسانه‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و دولت را علنی محکوم کنند.
سفارت‌های بریتانیا و کانادا همچنان بر تعهد شان برای همکاری مشترک با افغانستان به منظور دفاع از عرصه و فضای گسترده رسانه‌ای و محافظت از روزنامه‌نگاران شجاع افغانستان تأکید کردند.

کد خبر: 84086