مسئولان کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در واکنش به سفرهای اخیر محمد اشرف غنی، داکتر عبدالله و برخی نامزدان دیگر گفته است که کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت تان را متوقف کنید وگرنه جریمه و یا از لیست نهایی حذف می‌شوند.

مسئولان کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در واکنش به سفرهای اخیر محمد اشرف غنی، داکتر عبدالله و برخی نامزدان دیگر گفته است که کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت تان را متوقف کنید وگرنه جریمه و یا از لیست نهایی حذف می‌شوند.
کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، برای محمد اشرف غنی، داکتر عبدالله عبدالله و سه نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، برای آغاز کمپاین‌های انتخاباتی پیش از وقت، احتمالاً اخطاریه می‌فرستد.
به گزارش خبرگزاری دید، مسئولان در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند، گزارش‌هایی وجود دارد که راه‌اندازی کارزارهای انتخاباتی از سوی شماری از نامزدان را تأیید می‌کند و دوام این کارزارها حتا به سلب نامزدی برخی نامزدان نیز تمام خواهد شد.
قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون می‌گوید: برای چهار پنج کاندید ما اخطاریه می‌فرستیم، پس البته این تصویب نشده ولی ما به زودی تصمیم داریم که اگر به دنبال این ادامه پیدا کند ممکن ما جریمه کنیم و سرانجام همان گزینه آخر است.
به باور مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی، سفر آقای غنی به ولایت‌های قندهار و زابل با امکانات دولتی و افتتاح پروژه‌ها، سفر داکتر عبدالله به شهرهای مزار شریف و شبرغان با بهره‌گیری از امکانات دولتی، سفر رحمت‌الله نبیل به بلخ به هدف یارگیری‌های انتخاباتی و سفر فرامرز تمنا، به هرات آغاز پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت است.
بسم الله افغان والی پیشین زابل اظهار می‌دارد: رییس جمهور حتا برای کمپاین دفتر گشوده در قندهار، پول در اختیار آنان گذاشته و هر حرکتی که می‌کند کمپاینی است.
در کنار سفرها، برخی دستورهای تازه محمد اشرف غنی هم بخشی از این کارزار انتخاباتی او برای یارگیری انتخاباتی گفته می‌شود، شبیه این حکم که در آن آقای غنی دستور داده است که پس از این هیچ فردی در نمایند‌گی‌های افغانستان در بیرون از کشور، بدون تأییدی ارگ مقرر نخواهد شد.
این در حالی است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، سفرهای ولایتی برخی نامزدان هم آغاز شده؛ سفرهایی که آراسته با رنگ و بوی کارزار انتخاباتی پنداشته می‌شود. در واکنش به این پیکارهای پیش از وقت، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید اگر نامزدان به کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت ادامه دهند، پس از اخطاریه، جریمه خواهند شد و ادامه دوباره کارزار به حذف نام شان از فهرست نامزدان ریاست جمهوری خواهد انجامید.

رسول شهزاد_ خبرگزاری دید

کد خبر: 49909