سفیر پاکستان عطامحمد نور را به کشورش دعوت کرد

کد خبر: 87065