منبع:

ورزش سه


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 182

WordPress database error: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(19219 / least(19219, freqs.freq))) as score FROM ew_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('A_figur', 'A_86', 'A_67', 'A_43', 'A_27', 'A_93', 'A_22', 'A_4', 'A_2', 'A_12', 'A_alt', 'A_br', 'A_24', 'C_????', 'C_????? ?????', 'P_????????', 'P_????') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('39804') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('A_figur', 'A_86', 'A_67', 'A_43', 'A_27', 'A_93', 'A_22', 'A_4', 'A_2', 'A_12', 'A_alt', 'A_br', 'A_24', 'C_????', 'C_????? ?????', 'P_????????', 'P_????') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_اجتماع', 'C_اسلایدشو', 'C_افغانستان', 'C_تحلیل', 'C_جهان', 'C_سیاست', 'C_عکس خبری', 'C_گزارش', 'C_منطقه') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215


در یکی دیگر از روزهای درخشان لیونل مسی، بارسلونا به سختی و با نتیجه ۲-۴ در سانچس پیسخوان به برتری رسیده و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.

بارسلونا با هت‌تریک لیونل مسی ۲-۴ سویا را مغلوب کرد.
در یکی دیگر از روزهای درخشان لیونل مسی، بارسلونا به سختی و با نتیجه ۲-۴ در سانچس پیسخوان به برتری رسیده و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.
در دقیقه ۲۲ سویا به گول اول دست یافت.
بارسا در دقیقه ۲۷ به گول رسید و گول خورده را جبران کرد.
در دقیقه ۴۳ سویا به گول دوم رسید و نیمه نخست با برتری ۱-۲ سویا به پایان برسد.
در دقیقه ۶۷ بارسلونا به گول دوم رسید.
در دقیقه ۸۶ لیونل مسی موفق به ثبت هت‌تریک شد. توپ به صورت اتفاقی پشت مدافعان سویا به مسی رسید تا او با یک ضربه چیپ تماشایی شب درخشان خود را کامل کند.
اما این پایان کار نبود و لوییس سوارز موفق شد در دقیقه ۹۳ با پاس تماشایی مسی و یک ضربه چیپ گول چهارم را به ثمر برساند و بارسلونا ۲-۴ سویا را مغلوب کند.

کد خبر: 42804