سید علی‌رضا محمودی رییس جریان سیاسی توافق ملی و تغییر امروز دوشنبه (۳۰ ثور) در صحبت با یک رسانه، با تاکید بر ختم کار حکومت در اول جوزا، می‌گوید که حکومت به صلح باور ندارد و در پی عملی کردن فیصله‌های جرگه مشورتی صلح هم نیست.


سید علی‌رضا محمودی رییس جریان سیاسی توافق ملی و تغییر امروز دوشنبه (۳۰ ثور) در صحبت با یک رسانه، با تاکید بر ختم کار حکومت در اول جوزا، می‌گوید که حکومت به صلح باور ندارد و در پی عملی کردن فیصله‌های جرگه مشورتی صلح هم نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، سید علی‌رضا محمودی تاکید کرد که حکومت در برگزاری جرگه مشورتی صلح به دنبال اهدافی بود که به آن نرسیده و اکنون برایش عملی کردن فیصله‌های جرگه مهم نیست.
او تصریح کرد که حکومت نمی‌تواند رهبری گفت‌وگوهای صلح را نیز به دست داشته باشد، چون میعاد کار قانونی و مشروعیت حقوقی آن در اول جوزا خاتمه یافته و نمی‌تواند از افغانستان و مردم آن نمایندگی داشته باشد.
وی در ادامه گفت که دولت می‌تواند بخشی از تیم مذاکره کننده با طالبان باشد و افرادی را از سوی حکومت برای گفت‌وگو با این گروه تعیین کند.
رییس توافق ملی و تغییر همچنان گفت که صلح یکی از آرزوهای دیرینه ملت افغانستان است و مردم صلاحیت دارند که از کدام مجرا با طالبان گفت‌وگو کنند.
آقای محمودی در مورد صلاحیت تیم مذاکره کننده صلح با طالبان نیز افزود که این تیم، باید مشروعیت خود را از مردم افغانستان بگیرد و پارلمان می‌تواند مرجعی باشد برای این صلاحیت.
او با انتقاد از رییس جمهور، افزود که رییس جمهور غنی نشان داده، هرمسئله که در قیمومیت او و تیمش نباشد، اهمیتی برای آن قایل نیست.
رییس جریان سیاسی توافق ملی و تغییر گفت که نباید از حکومت انتظار عملی کردن فیصله‌های جرگه مشورتی را داشت، چون در گذشته نیز به هیچ وعده‌اش وفا نکرده است.
این چهره‌ سیاسی تاکید کرد که حکومت از ایجاد یک اجماع سیاسی برای جمع کردن سیاسیون ناتوان بوده و اصل صلاحیت آن برای مالکیت مذاکرات صلح منتفی است.
با این همه، امروز نامزدان ریاست جمهوری نیز در یک نشست خبری، بر پایان کار حکومت پس از اول جوزا تاکید کرده و هشدار دادند که اگر پس از این تاریخ آقای غنی از قدرت کنار نرود، تمام گزینه‌ها روی میز است.

کد خبر: 47449