عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در پیوند به رقابت آینده تیم سیمرغ البرز و شاهین آسمایی در فاینل دور نهم لیک برتر کشور، گفته است که در صورت قهرمانی یا کسب مقام دوم سیمرغ البرز بخشی از مصاف یکساله این تیم را به دوش خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری دید، عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی شامگاه پنجشنبه(۲۴میزان) در رابطه رقابت‌های نهایی دو نهم لیگ برتر فوتبال کشور ضمن آرزو موفقیت برای تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز، گفته که در صورت قهرمانی یا کسب مقام دوم از سوی تیم سیمرغ البرز با تدویر برنامه‌ای در بلخ از آن پذیرایی نموده و بخشی از مصارف یکساله آن را به دوش می‌گیرد.
او این مطلب را در صفحه رسمی فیسبوکش نشر کرده است.
آقای نور در این مطلب گفته: ضمن آنکه از برگزار کننده‌های لیگ برتر سپاسگزاری می‌نمایم، برای اعضای تیم‌های‌ فوتبال سیمرغ البرز و شاهین آسمایی که هردو تیم مانند سایر تیم‌های ورزشی برایم عزیز اند، آرزوی موفقیت دارم. اینها با بازی در میدان ورزش برای مردم خوشی و‌ روحیه بیشتر هم‌زیستی اهدا می‌کنند.
او اما در رابطه به سیمرغ البرز نماینده شمال در راقبت‌های لیگ برتر گفته: درحالی که هر‌ تیمی به مقام قهرمانی دست یابد، شادباش خواهم گفت! از ورزشکاران تیم فوتبال ‌سیمرغ البرز در صورت کسب قهرمانی و یا مقام دوم با تدویر برنامه‌ای در بلخ پذیرایی خواهم نمود و در عین حال بخشی از مصارف یکساله آن‌ها را بدوش می‌گیرم.
گفتنی است که تیم سیمرغ البرز با شکست دادن تیم توفان هریرود به فاینل رقابت‌های لیگ برتر راه یافته و قرار است با تیم شاهین آسمایی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت کند.

کد خبر: 77311