اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید امریکا از سال ۲۰۰۲ بدینسو، در مجموع حدود ۲ میلیارد دالر روی زیرساخت‌های برق‌رسانی در افغانستان مصرف کرده است.


به گزارش خبرگزاری دید، سیگار در گزارشی امروز یکشنبه(۲۶ ثور) گفت که از سال ۲۰۰۲ بدینسو، اداره توسعه‌ای ایالات متحده امریکا ۲ میلیارد دالر در بخش زیر ساخت‌های برق در افغانستان هزینه کرده است.
در گزارش این اداره آمده است که ایالات متحده در مجموع حدود ۲ میلیارد دالر از سال ۲۰۰۲ بدینسو برای ساخت نیروگاه‌ها، سب‌استیشن‌ها، خطوط انتقال و ارائه کمک‌های فنی در بخش برق افغانستان هزینه کرده است.
هزینه پروژه‌های فعال زیرساخت برق حدود ۸۳۷ میلیون دالر برآورد شده است.
این در حالی است که شرکت برشنا به تازگی اعلان کرد که طی دو هفته اخیر ۱۳ پایه برق وارداتی در نتیجه انفجارها منهدم شده است.


وزارت امور داخله می‌گوید که پنج نفر را در پیوند به تخریب پایه‌های برق بازداشت کرده است.

کد خبر: 90323