سیگار: قطع کمک‌ها موجب فروپاشی دولت افغانستان می‌شود

کد خبر: 87317