گوگل با همکاری پولیس امریکا در حال آزمایش فناوری تازه‌ای است که به نیروهای امنیتی امکان می‌دهد موقعیت مکانی دقیق افرادی که با شماره ۹۱۱ تماس می‌گیرند را شناسایی کنند.
در دو ماه اخیر موقعیت مکانی ده‌ها هزار نفر از افرادی که با شماره ۹۱۱ تماس گرفته‌اند، به همین شیوه شناسایی شده و پولیس توانسته آن‌ها را از مزاحمت‌های افراد مزاحم رهایی دهد.
اجرایی این طرح آزمایشی با همکاری شرکت‌های West Corp. و RapidSOSصورت گرفته است.
در حال حاضر افشای موقعیت مکانی تماس گیرندگان با شماره ۹۱۱ با همکاری اپراتورهای مخابراتی صورت می‌گیرد. اما فناوری جدید شناسایی محل دقیق استقرار جغرافیایی ۸۰ درصد از تماس گیرندگان را در عرض ۳۰ ثانیه ممکن می‌کند.
اپراتورهای مخابراتی می‌‌توانستند با خطای ۱۶۰ متر موقعیت تماس گیرندگان را مشخص کنند. اما فناوری جدید این رقم را به ۳۶ متر کاهش می‌دهد.
پولیس امریکا می‌گوید این تحول به شناسایی سریع‌تر افراد در معرض‌خطر می‌انجامد و از این طریق می‌توان هر سال جان حداکثر ده‌هزار نفر را نجات داد.
با توجه به این‌که بسیاری از افرادی که با ۹۱۱ تماس می‌گیرند به زبان انگلیسی مسلط نیستند یا به علت شدت ترس و وحشت آدرس غلط می‌دهند، فناوری یادشده می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. فناوری موقعیت یابی دقیق گوگل فعلا در ۱۴ کشور در دسترس است و استفاده کامل از آن توسط پولیس امریکا تا قبل از پایان سال جاری میلادی آغاز می‌شود.


کد خبر: 24145