Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 182

WordPress database error: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(19190 / least(19190, freqs.freq))) as score FROM ew_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_????? ????????', 'C_????? ?????', 'A_br', 'A_alt', 'A_figur') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('66703') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('C_????? ????????', 'C_????? ?????', 'A_br', 'A_alt', 'A_figur') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_اجتماع', 'C_اسلایدشو', 'C_افغانستان', 'C_تحلیل', 'C_جهان', 'C_سیاست', 'C_عکس خبری', 'C_گزارش', 'C_منطقه') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

ناسا یا اداره ملی پژوهش‌های کیهانی امریکا به تازگی گفته است که شهاب سنگی بزرگ روز شنبه از نزدیک زمین خواهد گذشت.

ناسا یا اداره ملی پژوهش‌های کیهانی امریکا به تازگی گفته است که شهاب سنگی بزرگ روز شنبه از نزدیک زمین خواهد گذشت.
به نقل از صدای امریکا، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های سنگ‌های آسمانی ناسا این شهاب آسمانی که به نام (۲۰۰۲ ان ان ۴ ) مسما شده است، تا ۵۷۰ متر عرض دارد.
با آنهم، دانشمندان این مرکز می‌گویند که جای برای هراس از این شهاب سنگ وجود ندارد، زیرا کرهٔ زمین را تهدید نمی‌کند.
این شهاب سنگ در فاصلهٔ تقریباً پنج میلیون کیلومتری زمین خواهد گذشت.
دانشمندان این مرکز می‌گویند که تعداد بسیار کم شهاب‌ها از نزدیک زمین عبور می‌کنند ولی اندازه آن‌ها ایجاب می‌کند تا از نزدیک نظارت شوند.
به گفته این دانشمندان قوهٔ جاذبه سیاره‌ها به مرور زمان می‌تواند یکی از این شهاب‌ها را از مسیرش خارج کند که در نتیجه سبب برخورد با زمین خواهد شد.
ناسا می‌گوید که در صورت بروز چنین حوادث برنامه‌های اضطراری دارد که از برخورد چنین شهاب‌ها با زمین جلوگیری خواهد کرد.
گفته شده که این شهاب سنگ در سال ۲۰۲۹ نیز به زمین نزدیک خواهد شد، ولی تاکنون در مورد این که با زمین برخورد خواهد کرد یا نه، چیزی گفته نشد است.

کد خبر: 69703